• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.

Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia. Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodziny.

Terminy spotkań:

12-14 październik 2018

19 - 21 listopad 2018

23 - 25 listopad 2018

Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” pod nr tel. 14 678 14 48

Spotkania rozpoczną się w dniu przyjazdu o godz. 17:00 i skończą się o 13 w dniu wyjazdu.

Spotkania są bezpłatne, współfinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Real time web analytics, Heat map tracking

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com