Drukuj
poniedziałek, 24, wrzesień 2018

Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.

Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia. Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodziny.

Terminy spotkań:

12-14 październik 2018

19 - 21 listopad 2018

23 - 25 listopad 2018

Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” pod nr tel. 14 678 14 48

Spotkania rozpoczną się w dniu przyjazdu o godz. 17:00 i skończą się o 13 w dniu wyjazdu.

Spotkania są bezpłatne, współfinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.