Drukuj
czwartek, 20, lipiec 2017

/fot. Grzegorz Golec - RDN Małopolska/

20 lipca w siedzibie RDNu w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Dyrektor PPT, ks. Zbigniew Szostak, mówił o roli mediów podczas pielgrzymki, o tym, jak relacje dziennikarskie wpływają na pozytywne decyzje o pielgrzymowaniu.

Hasło XXXV PPT jest zaproszeniem do zmierzenia się z pytaniem kogo chcemy głosić. Motyw zaczerpnięto z Ewangelii Św. Łukasza, która każdego dnia ma prowadzić pielgrzymów. Występuje w niej nawiązanie do burz, które mamy w naszym życiu. Żeby zrozumieć kim jest Jezus, że nawet burze potrafi uciszyć, musimy Go poznać. Pielgrzymka ma być wejściem w to nauczanie Jezusa. Ks. Zbigniew Szostak wspomina autora książki, która ma pomóc odkryć prawdę o Jezusie, ks. Piotra Łabudę. Najmocniejszym akcentem tegorocznej pielgrzymki jest spotkanie ze Słowem, okazja ponownego odkrycia Ewangelii. Tej duchowej wędrówce towarzyszyć będzie lectio divina – forma czytania Pisma Świętego.

 

Ważnym tematem, który został poruszony na konferencji jest przygotowanie do pielgrzymki na różnych płaszczyznach. Aktualnie trwa etap zapisów, który kończy się dopiero z dniem wyruszenia na szlak, tj. 17 sierpnia. W terminie 11-13 sierpnia odbędą się warsztaty scholii. Ks. Dyrektor wspomina również o możliwości skorzystania przez młodych, którzy po wakacjach zostaną studentami pierwszego roku, z programu stypendiów pomostowych, o czym można więcej przeczytać na oficjalnej stronie pielgrzymki - pielgrzymkatarnowska.pl.

22 lipca, w sobotę, w Zabawie o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie porządkowych dla tych, którzy po raz pierwszy będą pełnić funkcję porządkowego. Na spotkaniu musza pojawić się również te osoby, którym kończy się już ważność dokumentu uprawniającego do kierowania ruchem. Organizatorzy podkreślają, że porządkowi są pełno-uprawnieni do kierowania ruchem, mogą zatrzymać ruch, aby umożliwić przejście grupy, a kierowcy muszą się dostosować. Mocnym punktem jest współpraca z policją. Specjalne podziękowania skierowano do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, a także całej policji na trasie.

Ks. Roman Majoch, dyrektor trasy, a także rzecznik prasowy PPT, informuje o odwiedzeniu proboszczów w celu sprawdzenia trasy pielgrzymowania danej grupy. Został przygotowany informator, zawierający wszelkie wiadomości dotyczące pielgrzymowania. Wiadomo już, że jedna miejscowość w tym roku może okazać się problematyczna. W Zarogowie pod Miechowem będą odbywać się dożynki, stąd może wystąpić problem z noclegami. Sytuacja dotknie grup 11 i 12, dlatego przewodnicy będą musieli rozwiązać te przeciwności, pojechać i poprosić gospodarzy o przenocowanie. Została też przekazana specjalna prośba do osób odwiedzających pielgrzymów o przyjazd do miejsc dużych postojów, np. punktu mszy świętej, gdzie jest większa możliwość znalezienia miejsca na zaparkowanie samochodu. Wystosowano zaproszenie do duchowego pielgrzymowania, które umożliwiają rodzinom media poprzez audycje radiowe, wspólna modlitwę, wszelkie materiały.

Podano także drobne statystyki, zaznaczając, że w poprzednim roku pielgrzymowało około 8 tys. osób. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że ta liczba się utrzyma. Jednak najważniejsza jest liczba 0, wskazująca na brak osób, które nie wiedzą w jakim celu idą na pielgrzymkę.

Kilka słów o plusach i minusach 9-niowego pielgrzymowania. Problemem może być wzięcie urlopu na tak długi czas, ale zaletą dobre przeżycie wędrówki, ponieważ trzy pierwsze dni są takim wejściem w pielgrzymkę, kolejne trzy już samym pielgrzymowaniem, a ostatnie przygotowaniem do wejścia na Jasną Górę.