Drukuj
wtorek, 25, lipiec 2017

Lectio divina to sposób czytania Biblii, który ma prowadzić do kontemplacji i wypływającej z niej modlitwy (najlepiej wyrażonej własnymi słowami). Celem lectio divina, nazywanego też pobożnym czytaniem słowa Bożego, jest szukanie prawdy, mającej zanurzyć nas jeszcze bardziej w miłości Bożej i pogłębić naszą więź z Ojcem. Kluczem do zrozumienia i owocnego korzystania z lectio divina jest więc miłość. Zagłębiając się bowiem w tekst Pisma Świętego i zadając sobie pytanie „Co Bóg mówi do mnie dziś przez to słowo?”, dostrzegamy ogrom miłości Boga do człowieka. W odpowiedzi na tę miłość pragniemy wychwalać Pana w modlitwie i w świetle rozważanych słów zmieniać nasze życie na lepsze.

Warto pamiętać, że lectio divina nie jest praktyką zarezerwowaną wyłącznie dla duchownych czy osób konsekrowanych. Każdy świadomy chrześcijanin powinien bowiem kierować się w życiu Słowem Bożym, szczególnie w chwilach trudności i sytuacjach po ludzku bez wyjścia.

„Kościół, czytając i rozważając Pismo Święte dotyka Chrystusa, doświadcza Jego miłości i odpowiada na nią.” - Orygenes