Drukuj
czwartek, 27, lipiec 2017

Łacińskie wyrażenie lectio divina pojawia się po raz pierwszy w „Liście do Grzegorza Cudotwórcy”, a więc piśmie Orygenesa († 254) skierowanym do jego ucznia Grzegorza († 270). Orygenes pisze tam: „Oddaj się lectio Pism Bożych; przyłóż się do tego wytrwale. Poświęć się lectio z zamiarem uwierzenia i podobania się Bogu.”

Ambroży z Mediolanu († 397) był pierwszym łacińskim ojcem Kościoła, który użył frazy lectio divina. Szczególne uznanie metoda ta zyskała we wspólnotach monastycznych III i IV wieku. Z wielkim zaangażowaniem podchodzono tam do czytania i medytowania Słowa Bożego, a za biblijny wzór takiej postawy uznano proroka Eliasza (1 Krl 17-19.21; 2 Krl 1-2).

Pod koniec XII wieku wykształciła się stosowana do dzisiaj forma lectio divina. Przeor klasztoru kartuzów leżącego we francuskich Alpach w pobliżu miejscowości Grenoble - Guigo II († 1188 lub 1193)w liście do brata Gerwazego wyróżnił cztery kroki lectio divina: lectio, meditatio, oratio, contemplatio (czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja).

Również w czasach współczesnych podkreśla się centralne miejsce Słowa Bożego w życiu Kościoła. Sobór Watykański II w „Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym” głosi: „Kościół zawsze otaczał czcią Boże Pisma, podobnie jak i samo Ciało Pańskie. Zwłaszcza w liturgii świętej bierze się chleb życia ze stołu Bożego słowa i Ciała Chrystusowego i podaje wierzącym. Pisma te w połączeniu ze świętą Tradycją uważał i uważa zawsze za najwyższą regułę swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze, niezmiennie przekazują Boże słowo i sprawiają, że w wypowiedziach apostołów i proroków rozbrzmiewa głos Ducha Świętego.”

„Modlisz się? Jesteś ty, który rozmawia z Oblubieńcem. Czytasz? To On jest tym, który mówi do ciebie” - św. Hieronim