• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Lectio – umiejętnie czytać Biblię

Lektura Pisma Świętego, a więc pierwszy etap lectio divina, choć wydaje się najprostszym, wymaga dużego zaangażowania i właściwego podejścia:
- czytać należy z wiarą, że Pismo Święte zostało napisane przy asystencji Ducha Świętego; 
- czytając należy dążyć do spotkania: serca z Sercem, osoby z Osobą; 
- czytać należy z zaangażowaniem uczuć, umysłu, wyobraźni, pamięci i woli;
- należy zatrzymywać się na fragmentach, które najbardziej nas poruszyły; 
- należy rozważać tekst we właściwym mu kontekście historyczno-kulturowym, zgodnie z jego specyfiką gatunkowo-stylistyczną; należy korzystać z przypisów i komentarzy biblijnych, począwszy od ojców Kościoła, a skończywszy na opracowaniach z ostatnich lat;
- Biblia sama dla siebie jest najlepszym kontekstem interpretacyjnym, wybrane jej fragmenty należy więc czytać, uwzględniając całość; 
- nie należy zniechęcać się rozproszeniami, wrażeniem bezowocności lektury, poczuciem, że nie odpowiada ona na nasze pytanie. Trzeba pamiętać, że milczenie jest częścią spotkania.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com