Drukuj
czwartek, 03, sierpień 2017

Lectio – umiejętnie czytać Biblię

Lektura Pisma Świętego, a więc pierwszy etap lectio divina, choć wydaje się najprostszym, wymaga dużego zaangażowania i właściwego podejścia:
- czytać należy z wiarą, że Pismo Święte zostało napisane przy asystencji Ducha Świętego; 
- czytając należy dążyć do spotkania: serca z Sercem, osoby z Osobą; 
- czytać należy z zaangażowaniem uczuć, umysłu, wyobraźni, pamięci i woli;
- należy zatrzymywać się na fragmentach, które najbardziej nas poruszyły; 
- należy rozważać tekst we właściwym mu kontekście historyczno-kulturowym, zgodnie z jego specyfiką gatunkowo-stylistyczną; należy korzystać z przypisów i komentarzy biblijnych, począwszy od ojców Kościoła, a skończywszy na opracowaniach z ostatnich lat;
- Biblia sama dla siebie jest najlepszym kontekstem interpretacyjnym, wybrane jej fragmenty należy więc czytać, uwzględniając całość; 
- nie należy zniechęcać się rozproszeniami, wrażeniem bezowocności lektury, poczuciem, że nie odpowiada ona na nasze pytanie. Trzeba pamiętać, że milczenie jest częścią spotkania.