Drukuj
sobota, 05, sierpień 2017

#Meditatio – szukać poprzez medytację

Drugim krokiem lectio divina jest medytacja. Wymaga ona zatrzymania się nad fragmentem, który przykuł naszą uwagę i wręcz przylgnięcia do słowa, które wzbudza w nas niepewność, niepokój lub po prostu nas zastanawia. Rozważając przeczytany fragment, należy zadać sobie zawsze pytanie: „Co Bóg mówi do mnie dziś przez to słowo?” i starać się przyjąć je w sercu jak Maryja, czekając na światło pozwalające je zrozumieć.
Medytacja jest słusznie przedstawiana w sposób obrazowy jako czas „spożywania”, „przeżuwania” i „trawienia” słowa Bożego, przyswajania go sobie i rozsmakowywania się w nim. Jej owocem powinno zaś być „widzenie jak dobry jest Pan” (Ps 34,9).