Drukuj
czwartek, 10, sierpień 2017

#Contemplatio – stanąć i trwać przed obliczem Najwyższego

Czwartym krokiem lectio divina jest kontemplacja. Ważniejsze od naszej modlitwy staje się tu Słowo Boże. To czas ciszy, milczenia i skupienia, ale nade wszystko dyskretnego działania Ducha Świętego, który kiedyś asystował przy spisywaniu Bożych Słów, a teraz pomaga nam w ich zrozumieniu. Z naszej strony najważniejsze jest pragnienie przebywania w obecności Boga. Pozwalając, by wszystko przenikała Jego łaska, można spróbować spojrzeć na siebie, na innych, na aktualne sprawy i wydarzenia Jego oczami.
Kontemplacja to również czas ukojenia, pokoju i zachwytu, będących wyrazem całkowitego powierzenia się Bogu, zjednoczenia z Nim. To wszystko z kolei pozwala nam zapomnieć, że się modlimy i przylgnąć całkowicie do Niego.