• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

ZWIASTOWANIE (Łk 1,26-38)

INTENCJA DNIA:

Prośmy Pana, aby otworzył nasze serca na Jego słowo. Prośmy o moc Ducha Świętego w trudzie poznawania słowa Bożego.

Wpatrzeni w Maryję, do której w Nazarecie przychodzi Anioł Gabriel, wyruszamy w drogę do jej jasnogórskiego tronu. W tym roku chcemy jeszcze mocniej wsłuchać się w to, co mówi do nas Bóg, rozważając Jego Słowo w duchu lectio divina. W cieniu przygotowań do V Synodu Diecezji Tarnowskiej polecajmy Panu szczególnie wspólnotę naszej diecezji. Na progu naszej wędrówki pomyślmy w jakiej intencji chcemy ofiarować Bogu nasze trudy, zmagania, ale i radości tych 9 dni oraz pamiętajmy o stanie łaski uświęcającej, by nasze pielgrzymowanie było jak najbardziej owocne.

Przenieśmy się dziś myślami do Nazaretu – współcześnie największego i najważniejszego arabskiego miasta w Ziemi Świętej. Ta licząca w czasach Chrystusa nie więcej niż 500 mieszkańców miejscowość, która nie cieszyła się zbyt dobrą sławą, stała się miejscem wcielenia samego Boga. Mimo że Maryja „zmieszała się” na słowa Anioła Gabriela i trudno było jej pojąć „jak się to stanie”, to przyjęła przychodzącego do niej Boga. Jej decyzja sprawiła, że anielskie pozdrowienie „Raduj się pełna łaski, Pan z Tobą” stało się także naszym udziałem.

Zastanówmy się dzisiaj czy my, w postawie głębokiej ufności wobec Pana, jak Maryja, przyjmujemy Go i trwamy w Jego łasce? Czy szukamy wyjaśnienia naszych problemów, wątpliwości u Boga, w Jego Słowie?  

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com