Drukuj
poniedziałek, 21, sierpień 2017

PRZEMIENIENIE JEZUSA (Łk 9,28-36)

INTENCJA DNIA

Uwielbiajmy Pana za dar Jego eucharystycznej obecności wśród nas. Za to, że nieustannie pragnie nas karmić swoim Ciałem, abyśmy mieli siły do pokonania drogi prowadzącej nas do chwały nieba.

W piątym dniu pielgrzymowania pragniemy zachwycić się przemienieniem Chrystusa. Zarówno tym, które dokonało się przed trzema uczniami na górze Tabor jak i tym, które dokonuje się na naszych oczach. Chcemy wychwalać Boga za niezwykły dar Jego miłości do nas - Eucharystię.

Jezus „wychodzi na górę, aby się modlić”. Przemienienie dokonuje się więc podczas modlitwy i dzięki modlitwie. Trzej wybrani uczniowie mają okazję ujrzeć królestwo Boże, Bożą twarz - pełną blasku. Chrystus ukazuje się im w odzieniu „lśniącym bielą jak błyskawica” oraz w asyście Mojżesza i Eliasza, z którymi rozmawia o swoim odejściu, wyjściu, exodusie, który ma rozpocząć wędrówkę do nowej Ziemi Obiecanej.

Piotr zapragnął jak najdłużej przebywać w obecności Boga, dlatego chciał wznieść namioty, by osłonić Bożą chwałę jak uczynili to Izraelici na pustyni, budując Namiot Spotkania. Uczniowie Jezusa nie potrzebują jednak aż trzech namiotów. Wystarczy im jeden namiot (łac. tabernaculum). Ostatecznym namiotem (przybytkiem) Boga jest bowiem „sam Jezus”, który jest nieustannie wśród nas – w tajemnicy tabernakulum.

Czy przyjmujesz Go? Jaki jest twój stosunek do Eucharystii? Jak wygląda twoje słuchanie Słowa Bożego?