• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Trzeci dzień pielgrzymowania to dzień misyjny. Stąd też głównym celebransem dzisiejszej Mszy Świętej był ksiądz prałat Tomasz Atlas - dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Już na początku Eucharystii ksiądz dyrektor podkreślił charakter tego dnia pielgrzymki: "Dzisiejszy dzień misyjny to pytanie o to czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Czy jesteśmy pielgrzymami, którzy potrafią tę tajemnicę zwycięstwa Chrystusa przeżywać w swoim sercu?" Ksiądz Zbigniew zachęcił również do wpatrzenia się w obraz Chrystusa, który zdobi tegoroczne śpiewniki i ustawiany jest przy ołtarzu. Wykonany został przez Mateusza Kowala z grupy 21 - są to nałożone na siebie wizerunki Chrystusa umęczonego, zmartwychwstałego i miłosiernego.

Tegoroczny pielgrzymkowy rekolekcjonista ksiądz Piotr Łabuda w kazaniu przedstawił dwie ważne prawdy:
"Nowy testament jest przekazem historycznym, jest przekazem prawdziwym." Informacje w nim zapisane są więc sprawdzone i potwierdzone. 
"Ewangelia to tajemnica wiary w Jezusa Chrystusa." Wiara i Ewangelia to nierozłączne rzeczy. Wiara płynie bowiem z Ewangelii. Z Ewangelii czerpiemy wiedzę o Jezusie. Dowiadujemy się, kim on właściwie jest.

Choć głównym tematem dzisiejszego dnia były błogosławieństwa, by jak najbardziej poznać Chrystusa pragniemy w tych dniach stworzyć sobie Jego pewnego rodzaju życiorys. Stąd dziś przeszliśmy od Jego narodzin przez chrzest w Jordanie i kuszenie na pustyni do początków Jego publicznej działalności, głoszenia Dobrej Nowiny. "Chrystus jako prawdziwy Bóg wszystko wiedział, wszystko umiał, ale jako prawdziwy człowiek musiał odkryć, on sam musiał odkryć kim on jest. Ten czas nazaretański to czas kiedy Jezus odkrywa kim jest. To tak jak każdy z nas odkrywa, wcześniej czy później musi odkryć, kim jest, musi odkryć swoją tożsamość, swoje powołanie."

"A potem podniósł oczy na nich i mówił: jesteście błogosławieni." W tłumaczeniu z greckiego oryginału pojawia się tu raczej zwrot "masz być szczęśliwy". Chrystus pragnie bowiem szczęścia każdego z nas. Powołuje na do szczęścia, do radości. Jak mówił ksiądz Łabuda: "Chrześcijanin nade wszystko ma być człowiekiem szczęśliwym. My jesteśmy powołani do szczęścia. My jesteśmy powołani do radości. Strasznie wygląda chrześcijanin, który jest człowiekiem przygnębionym, który jest wiecznie niezadowolony."

"Nie dam rady być dobrym człowiekiem, jeśli na pierwszym miejscu nie będę szczęśliwy."

Jednak "sam nic nie potrafisz. […] Staropolskie porzekadło mówi: Bez Boga ani do proga"

"Będziesz szczęśliwy, jeżeli zaakceptujesz, przyjmiesz, uznasz za swoją, prawdę że Bóg jest najważniejszy."

Ale czy chcesz być szczęśliwy?

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com