• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Miesiąc temu przeżywaliśmy na pielgrzymim szlaku dzień misyjny. Była to okazja do tego, by dowiedzieć się więcej o misjach i poczuć się częścią misyjnego mechanizmu Kościoła - poczuć się zobowiązanym do ewangelizowania. Udało nam się w tym dniu porozmawiać z księdzem prałatem Tomaszem Atłasem - misjonarzem, obecnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i mimo licznych obowiązków, wciąż wytrwałym pielgrzymem Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Ksiądz też pracował na misjach. Jak wygląda praca misjonarza?

Ja pracowałem w Republice Konga i myślę, że o tamtej części świata mogę się wypowiedzieć. Praca misyjna właściwie składa się z czterech elementów. Najpierw to zwykłe bycie z ludźmi w ich codzienności, w ich radościach, ich troskach. Po drugie staranie się o to, aby w ich codzienność, w ich kulturę, włączać Ewangelię, a więc ewangelizować poprzez osobiste świadectwo, poprzez katechezę. Ale z tą pracą wiążą się jeszcze dwa inne elementy. Mianowicie zawsze troska o edukację i podniesienie poziomu życia, a więc opieka medyczna, dzieła charytatywne. To jest zwykła misyjna codzienność.

Jakie są księdza obowiązki teraz, jako dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce?

Papieskie dzieła misyjne są często nazywane przedłużeniem rąk Ojca Świętego. Naszym zadaniem jest budzenie misyjnej świadomości i konkretnego zaangażowania każdego ochrzczonego, bo przecież na mocy chrztu świętego każdy z nas jest zaproszony, powołany do tego, aby dzielić się Jezusem, aby innym nieść Jego Ewangelię, Jego miłosierdzie. I my, poprzez animację, poprzez nasze inicjatywy, poprzez koordynowanie współpracy misyjnej w Polsce, staramy się to dzieło właśnie rozwijać.

Ilu jest obecnie polskich misjonarzy i w jakich krajach oni posługują?

Polscy misjonarze pracują w 90 krajach świata. Ich liczba, jeśli dobrze pamiętam, to ponad 2000 - dwa tysiące kilka osób.

Chciałby coś ksiądz przekazać pielgrzymom, szczególnie tym duchowym?

Chciałbym przekazać pielgrzymom duchowym, że moje misyjne powołanie między innymi kształtowało się tutaj - na pielgrzymce. Przed chwilą powiedziałem też, że bardzo dziękuję wszystkim pielgrzymom - i tym pielgrzymującym fizycznie, i tym pielgrzymującym duchowo - za to, że pamiętacie w waszych modlitwach o dziele misyjnym, że dzięki pielgrzymom - i tym duchowym, i tym obecnym tutaj - naprawdę dzieło misyjne ma ogromne wsparcie duchowe. Bardzo, bardzo dziękuję!

Real time web analytics, Heat map tracking

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com