• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Za nami konferencja prasowa przed XXXVI Pieszą Pielgrzymką Tarnowską. O tym, co zmieni się w tym roku, czy będą działy się cuda oraz o co prosi się tzw. „jednodniowych pielgrzymów” opowiedział dyrektor PPT ksiądz Zbigniew Szostak.

Jak już nakazuje tradycja pielgrzymka rozpocznie się 17 sierpnia Mszą Świętą na placu katedralnym o godzinie 6.30. Będzie jej przewodniczył ordynariusz naszej diecezji ksiądz biskup Andrzej Jeż. Tegoroczne hasło – „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa” – skłania nas do zgłębienia tajemnicy Ducha Świętego, nawiązując jednocześnie do trwającego V Synodu. Nowością będą nagrane na MP3 konferencje oraz historie postaci dnia, które zastąpią wersję książkową. W czasie dnia nie zabraknie również czasu na własną inicjatywę grupy, pogłębiającą temat pielgrzymki. W szczególny sposób będziemy się też starali przeżywać wieczorne apele jako ważne momenty dziewięciodniowej formacji.

 

Niewiele zmieni się jeśli chodzi o trasę pielgrzymki. Drogi, które były w remoncie, są już w większości na ukończeniu. Jedynie w Janowie pątnicy napotkają niewielkie utrudnienia. Ważną sprawą jest, aby ci, którzy wybierają się w tym roku po raz pierwszy na pielgrzymkę, a jest to zazwyczaj około 30% wszystkich pielgrzymów, skontaktowali się z tymi, którzy już na szlaku byli chociaż raz. Trzeba bowiem pamiętać, by nie zabierać ze sobą butów nierozchodzonych czy niesprawdzonego sprzętu. Warto również zgłosić wcześniej do służby medycznej w swojej grupie przypadki alergii czy pewnych problemów zdrowotnych.

Zapisy na XXXVI PPT w parafiach potrwają do końca lipca. Natomiast aż do 16 sierpnia można się jeszcze zapisać u księdza przewodnika danej grupy. W tym roku na szlaku pojawią się również pielgrzymi z Węgier, Ukrainy oraz jak co roku międzynarodowa wspólnota Cenacolo. Dołączą oni oczywiście do już istniejących grup. Na chwilę obecną chęć zawarcia związku małżeńskiego na pielgrzymim szlaku wyraziły dwie pary. Śluby odbędą się w Zabawie i Okulicach. Zmieni się także charakter nabożeństwa w Trzebniowie. Będzie to „miejsce spotkania pielgrzymów, którzy już w ciągu drogi przeżyją nabożeństwa pokutne, ale właśnie tam, w mocy Ducha Świętego, przeżyją specjalnie przygotowane uwielbienie”.

Ksiądz dyrektor zaznaczył również, że „zwłaszcza Eucharystia, którą będziemy przeżywali, będzie też miejscem gdzie będziemy się modlić o zarówno duchowe, jak i fizyczne uzdrowienia.[…] Nie będziemy jej zamieniali na jakąś inną Eucharystię, tylko będziemy ją pogłębiali, będziemy chcieli ją lepiej przeżyć.[…] Mam nadzieję, że to będzie Eucharystia na najwyższym poziomie duchowym i przyniesie wiele owoców, tak jak każda Eucharystia przeżywana w parafii ma ten „potencjał” działania cudów i takie cuda będą się działy, mogą się dziać. Jeden warunek: potrzebujemy wiary”. W tym pochyleniu się nad głębią Mszy Świętej pomoże nam schola pielgrzymkowa, która jeszcze przed rozpoczęciem wędrówki będzie na specjalnych trzydniowych warsztatach, oraz tegoroczny rekolekcjonista ojciec Remigiusz Recław SJ.

Wspólnota pielgrzymki to także pielgrzymi duchowi. Dzięki współczesnym mediom mogą oni łączyć się z osobami na szlaku, „nie tylko oglądać, ale przeżywać pielgrzymkę prywatnie”, korzystać z niej. Z kolei osoby, które wybiorą się na szlak na jeden, dwa dni, dołączą w trakcie trwania pielgrzymki proszone są mimo wszystko o formalne zgłoszenie się do księdza przewodnika wybranej grupy w celu poinformowania go o swoim przybyciu. „Jest to pielgrzymka zorganizowana, a nie dobrowolne dołączanie się do grupy osób, które pielgrzymują” – przypomina ksiądz dyrektor. Za każdego pątnika biorą bowiem odpowiedzialność organizatorzy pielgrzymki.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com