Drukuj
niedziela, 19, sierpień 2018

JESTEM ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

Trudno jest przystać na te słowa. Winny one jednak powodować w nas radość, ponieważ Bóg jest w nas ciągle obecny, żyjemy w Jego nieustannej bliskości. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki Bożej decyzji, Bożemu wyborowi. Bóg zawsze jest w nas, nawet pomimo największych grzechów, nieraz przysłonięty przez inne sprawy, ale jest. Choć często my nie dostrzegamy Jego działania i obecności. Nie doświadczamy Ducha Świętego, bo nie otwieramy się na niego, nie prosimy o to.

Zaproś Ducha Świętego w miejsce twoich grzechów. Dostrzeż Jego obecność w drugim człowieku. Dostrzeż Jego obecność we Mszy Świętej. Uraduj się Nim.

Czy jesteś głodny Boga w Eucharystii? Jak przeżywasz moment zjednoczenia z Bogiem – przyjęcia Jego Ciała? Czy masz szacunek do świątyni Ducha Świętego jaką jesteś ty sam i drugi człowiek?