• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

REALIZACJA POWOŁANIA

Duch Święty uzdalnia nas do realizacji naszego powołania. Konieczny jest też jednak konkretny wysiłek z naszej strony. Duch Święty, który uświęca twoje powołanie, wzywa cię, żebyś także sam się o nie zatroszczył.

Mimo wszystko powołanie, a więc wewnętrzny głos (Bóg chce) potwierdzony przez Kościół, bądź w przypadku małżeństwa przez drugą osobę, wymaga wpierw rozeznania. Przy podejmowaniu decyzji trzeba widzieć nasz ostateczny cel. Życie nie kończy się bowiem na ziemi. Jesteśmy tak ukształtowani przez Boga, żeby słuchać Jego głosu. A Duch Święty mówi do nas także pośrednio, przez inne osoby. Trzeba więc otworzyć się na Jego głos, chcieć Go usłyszeć.

Rozeznawanie powołania winno być nieustannym pytaniem się Boga, czy to co chcemy wybrać, jest dla nas najlepsze. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z tego, że każdy lęk można pokonać dzięki modlitwie. Bóg nie chce ograniczać naszej wolnej woli. Chce, byśmy byli szczęśliwi. Chce, byśmy osiągnęli zbawienie.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com