• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

DUCH RADOŚCI

Duch Święty jest tym, który daje radość. Ten, kto z Nim współpracuje to człowiekiem uśmiechu. Radość jest jednak trudniejsza od smutku. Nie wszystkie wydarzenia życia nas do niej prowadzą, ale prowadzi nas do niej obecność Boga w naszym życiu, działanie w imię Boże.

Bóg bowiem nie daje smutku. Bóg daje pocieszenie.

Kto dba o czyste serce, ten funduje sobie radość.

„Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.” Współodczuwajcie. Trwajcie w obecności Boga. Bądźcie ludźmi.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com