• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Nie tylko głosiła Boże Miłosierdzie, ale także sama je czyniła. Jej proste serce przepełnione było Bogiem. W swoim „Dzienniczku” zawarła dla nas między innymi taką wskazówkę: „Chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite, to wskutek Miłosierdzia stają się wielkie i potężne przed Bogiem”.

Święta Faustyno, módl się za nami!

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com