Drukuj
piątek, 17, sierpień 2018

Nie tylko głosiła Boże Miłosierdzie, ale także sama je czyniła. Jej proste serce przepełnione było Bogiem. W swoim „Dzienniczku” zawarła dla nas między innymi taką wskazówkę: „Chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite, to wskutek Miłosierdzia stają się wielkie i potężne przed Bogiem”.

Święta Faustyno, módl się za nami!