• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Choć wywodził się z bogatej rodziny, zapragnął życia w zakonnym ubóstwie. Był wrażliwy na głos Boga w swoim życiu. Ten młody chłopak uczy nas, że pragnienia duszy powinny znaczyć więcej niż słabości ciała.

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami!

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com