Drukuj
niedziela, 19, sierpień 2018

Choć wywodził się z bogatej rodziny, zapragnął życia w zakonnym ubóstwie. Był wrażliwy na głos Boga w swoim życiu. Ten młody chłopak uczy nas, że pragnienia duszy powinny znaczyć więcej niż słabości ciała.

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami!