Drukuj
poniedziałek, 20, sierpień 2018

Odznaczał się wyjątkową pobożnością i mądrością. Jak sam mówił, jego ulubioną „rozrywką” było myślenie o Bogu. Pouczał: „Pamiętaj także, że nie zapanujesz nad sobą i swymi namiętnościami, jeśli nie będziesz mężem modlitwy.”

Święty Alojzy, módl się za nami!