• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

„Duch Święty jest budowniczym jedności Kościoła”

Te słowa usłyszeli dziś pielgrzymi zgromadzeni na placu katedralnym w Tarnowie. Tym samym rozpoczęła się XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło – „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa” – wyraża chęć poznania osoby Ducha Świętego na drodze przeżywania V Synodu naszej diecezji.

„Nasza wspólnota pielgrzymkowa, zgromadzona dziś na placu katedralnym, jest szczególnie wymownym obrazem naszej diecezji. Jeżeli chcecie zobaczyć syntezę diecezji to popatrzcie teraz na siebie. Tutaj, na tym placu, reprezentujemy wszystkie stany: świeckie i duchowe, wszystkie kategorie wiekowe, a także ogromny przekrój różnych wykonywanych zawodów. Wspólnotę pielgrzymów mocno łączy wspólna droga oraz wspólny cel. Trzeba nam stale odnawiać w sobie świadomość, iż tak samo jest w naszej rodzinie Kościoła tarnowskiego. Łączy nas wspólna droga i jeden zasadniczy cel, którym jest nasze zbawienie, nasza wieczność, nasza przyszłość. Stąd też wypływa nasza wspólna odpowiedzialność, by ten cel jak najskuteczniej osiągnąć – zaznaczył dzisiaj w kazaniu ks. bp ordynariusz Andrzej Jeż.W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii pouczał: „Tak jak miłość łączy, jednoczy małżonków – u źródła tej miłości jest Duch Święty – również nasza więź z Chrystusem dokonuje się mocą Ducha Świętego, który jest osobową miłością.”

„Pozornie może zdawać się, że Duch Święty tworzy pewien nieład w Kościele, ponieważ przynosi różnorodność charyzmatów i darów. Jednakże to wszystko pod Jego działaniem jest jednym wielkim bogactwem. Tylko On może wzbudzić różnorodność, pluralizm, wielość, a równocześnie w tej wielości budować jedność.”

Po Mszy Świętej pątnicy wyruszyli w drogę, żegnani przez mieszkańców Tarnowa. Spod gmachu Pałacu Biskupiego błogosławił ich także biskup ordynariusz. Pierwszy dzień to odcinek drogi długości około 30 km. Pielgrzymi nie mogli jednak narzekać. Na każdym postoju czekali na nich mieszkańcy z obfitym poczęstunkiem. Dopisała również pogoda. Teraz przed nimi pierwszy apel i nocleg. Jutro natomiast jeden z najbardziej wymagających dni.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com