• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

„Miłość jest albo jej nie ma.”

Dziś dzień czwarty poświęcony naszej Ojczyźnie. Z tego też względu Msze Święte w Zielenicach i Racławicach tradycyjnie poprzedziły nabożeństwa patriotyczne. Choć dziś pielgrzymi nie mieli do przejścia bardzo długiego odcinka trasy, to do „przetrawienia” mieli niełatwą Ewangelię.

(Mt 19, 16-22)
Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" Odpowiedział mu: "Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania". Zapytał Go: "Które?" Jezus odpowiedział: "Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego". Odrzekł Mu młodzieniec: "Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?" Jezus mu odpowiedział: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

 

„Ta Ewangelia nam mówi, że można chodzić do Komunii Świętej regularnie i być człowiekiem smutnym. Można nie grzeszyć, jak ten bogaty młodzieniec - od młodości żyje przykazaniami i ich nie łamie. […] I ten młody chłopak, pomimo takiego wysiłku w życiu, pozostaje smutny. Co jest tym powodem? Co się dzieje takiego, że pomimo spotkania z Bogiem, spotykania Go w Eucharystii, pozostajemy smutni? Odpowiedź jest w tym, że brakuje nam zdecydowania, by pójść za Jezusem na 100%. Brak zdecydowania.”

Jak dalej mówił ojciec Remigiusz, tymi niezdecydowanymi osobami „jesteśmy my, którzy chcemy być jednocześnie – chcemy być Boga i chcemy zachować siebie. Jednocześnie. Panie Jezu jestem z Tobą i chcę zachować siebie. Czyli moje życie bez krzyża. Wygodne życie.

Chrystus poucza nas jednak: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. „To zaparcie się samego siebie, w praktyce oznacza zaparcie się własnych uczuć. W uczuciach czasami idziemy za Bogiem, a czasami nie. Mamy czasem uczucia przeciwne Bogu. I wtedy jakoś tak sobie to obracamy, że no ale to jestem ja, to są moje uczucia, mam do tego prawo, mi się to należy. Zaprzeć się własnych uczuć, gdy nie idą za tym, co mówi Bóg. I to w prostych rzeczach” – dodaje ojciec Recław

„Jezus chce wszystko. On chce wszystko, bo jest miłością. A w miłości nie ma czegoś takiego jak 90%, to nie istnieje. Wygodniej byłoby, gdyby Bóg nie był Miłością, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć: „Tyle jestem w Bogu, tyle nie”. A w miłości nie ma marginesu.”

„Miłość jest albo jej nie ma. Dlatego Jezus chce od tego bogatego młodzieńca wszystko.”

„To jest to doświadczenie, kiedy nie jestem wypełniony Bogiem, a jestem sumienny. Ja się mogę sumiennie modlić, ale nie będę w tym szczęśliwy. Oddać się Bogu na 100% to jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Tego inaczej nie zrobimy po swojemu. My po swojemu napotkamy w pewnym momencie linię w miłości. To już mnie przekracza. Ale w momencie kiedy poddam się Duchowi Świętemu to branie krzyża okaże się, że to jest jasność dla mnie. Znowu wracamy do logo.”

Brak naszego zdecydowania w wyborze Chrystusa, w miłości do Niego, przeszkadza nam w byciu szczęśliwymi. „Chcę zachować odrobinę dla siebie. Efekt: jestem smutny. Mam poczucie, że Bóg mi zabiera. Poczucie takie, że dałem trochę Bogu i straciłem. A w momencie kiedy jestem w stu procentach w miłości, to efekt jest taki, że ja doświadczam tego, że Bóg mi stokroć więcej daje.”

Tymczasem „miłość jest albo jej nie ma. Dlatego Jezus chce od tego bogatego młodzieńca wszystko.” Nie możemy kochać Boga „tak trochę”. Albo Go kochamy albo nie.

A jak jest w Twoim życiu?

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com