• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Dzisiaj dzień wyjątkowy na pielgrzymim szlaku. Idąc od miejsc Mszy Świętych myślami "zatrzymamy się" nad tajemnicą Eucharystii. Jak każdego roku w Uroczystość Bożego Ciała, tak i dziś, weźmiemy ze sobą Chrystusa ukrytego w Najświętszej Hostii, by razem z Nim pielgrzymować. Na czele każdej grupy pójdzie kapłan lub diakon z bursą.

Warto zadać sobie pytanie: Czy doceniam żywą obecność Chrystusa pośród nas?

Dziękujmy dziś Bogu, że daje nam Swoje Ciało za pokarm na drodze do zbawienia. Uwielbiajmy Go.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com