Drukuj
wtorek, 21, sierpień 2018

Dzisiaj dzień wyjątkowy na pielgrzymim szlaku. Idąc od miejsc Mszy Świętych myślami "zatrzymamy się" nad tajemnicą Eucharystii. Jak każdego roku w Uroczystość Bożego Ciała, tak i dziś, weźmiemy ze sobą Chrystusa ukrytego w Najświętszej Hostii, by razem z Nim pielgrzymować. Na czele każdej grupy pójdzie kapłan lub diakon z bursą.

Warto zadać sobie pytanie: Czy doceniam żywą obecność Chrystusa pośród nas?

Dziękujmy dziś Bogu, że daje nam Swoje Ciało za pokarm na drodze do zbawienia. Uwielbiajmy Go.