• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

„Maryja jest najszczęśliwszą z kobiet”

Łk 1,26-38

Dzisiaj usłyszeliśmy Ewangelię o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Wobec tego opisu ojciec Remigiusz uświadomił nam, że „Maryja słysząc te słowa, że będzie świątynią Boga, że Bóg będzie w niej, […] przestraszyła się. Nie wiedziała, co to znaczy, jak to rozumieć.”

Radził: „Jak boisz się to mów do Maryi o tym lęku, bo Ona to zna. Jak boisz się Ducha Świętego to mów o tym Maryi.”

 

Często pojawia się w nas złudne wrażenie. Myślimy, że „jak pójdę za Bogiem cały […] to będzie życie usłane różami. Spokojne, piękne, taka sielanka. A nic z tych rzeczy. Tak nie jest. Nie na tym polega współpraca z Duchem Świętym. I nam Bóg tego nie obiecuje, Maryja nas tego nie uczy.”

Jej życie przepełnione było ogromnymi trudnościami: począwszy od narażenia się na ukamienowanie, po trzymanie w rękach martwego ciała własnego Syna. „A my mówimy: „Maryja – najszczęśliwsza z kobiet”. Na jakiej podstawie? Na tej podstawie, że ma Boga żywego w sobie, że Duch Święty ogarnął Ją całą. I takie było jej życie.”

„My czasem szukamy szczęścia w tym, żeby nie było trudu w naszym życiu, ale to nam nie da szczęścia. Może dać chwilowe. A później będziemy sobie wyrzucali, że wtedy uciekłem od Boga. Natomiast szczęście jest w tym, że ja współpracuje z Duchem Świętym, że ja mogę Boga nosić w sobie cały czas. Każdą chwilę przeżywać tylko w Nim. Tego nas uczy Maryja.”

„Na tym polega wiara. Noszę życie w sobie. Żywego Boga. Wszędzie.”
Nasz pielgrzymkowy rekolekcjonista wskazał również na analogię pomiędzy kobietą w ciąży a człowiekiem, który nosi w swym sercu Boga. „Co to znaczy, że kobieta nosi życie w sobie? Zobaczcie, kobieta, która ma życie w sobie, wszystko podporządkowuje temu życiu. Wszystko. Każdą decyzję. Każdy krok. […] Każda decyzja, czy śpię, czy czuwam, czy jestem blisko Kościoła, czy daleko, cały czas świadomy co się dzieje we mnie, że mieszka we mnie Bóg, że jest życie, które noszę. […] Jest życie, które noszę i chcę je chronić. Bo mogę je zabić. Mogę je zniszczyć.”

„O kobiecie, która nosi życie w sobie, język polski mówi dwojako, mówi tak: albo „kobieta ciężarna”, albo „w stanie błogosławionym”. Ale to jest dokładnie ta sama rzeczywistość. […] Ale jedno słowo podkreśla ciężar, a drugie błogosławieństwo. I wiarę też można przeżywać dwojako: że ja mam ciężar – teraz jestem po Komunii to muszę donosić przez dwa, trzy tygodnie chociaż i można tak przeżywać wiarę. A może być moim błogosławieństwem, że ja tak cały czas chcę być w Komunii Świętej. Cały czas Ją nosić.”

W kazaniu nie zabrakło także odwołania do logo tegorocznej pielgrzymki: „Jak ten krzyż niosę […] i jest Duch Święty, który oświetla, to wiara jest błogosławieństwem. Ale gdyby było to samo logo, bez Ducha Świętego. To samo życie, bez Ducha Świętego. Ten sam krzyż. To staje się ciężarem.”

Kiedy za Maryją powiemy Bogu „tak”, wtedy będziemy żyć w świetle Ducha Świętego. Wtedy nasza wiara, jej przeżywanie będzie dla nas błogosławieństwem, szczęściem, a nie ciężarem. Każdy z nas, jak Maryja, jest świątynią Ducha Świętego. W każdym z nas jest Bóg. Z Jego pomocą da się przezwyciężyć wszelkie trudności. Współdziałanie z Nim daje prawdziwą radość.

A czym wiara jest dla ciebie?

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com