• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Mt 22, 1-14

Dzisiejsza Ewangelia, jak zaznaczył ojciec Recław, jest alegorią do obojętnej postawy wielu Żydów wobec Jezusa Chrystusa. Nie ujrzeli w Nim oni mesjasza, który miał przyjść. Także i my możemy odnaleźć naukę dla siebie w tej przypowieści.

„Pierwsza ważna rzecz to jest to, że uczta jest gotowa. Bóg wszystko przygotował. Nie człowiek. […] Bóg wszystko zrobił. Uczestniczymy w uczcie zbawienia, czyli w Eucharystii, przyjmując Jezusa, karmiąc się Nim, ale to Jezus wszystko przygotował.” My możemy jedynie odpowiedzieć na Jego zaproszenie lub je zlekceważyć.

Natomiast Bóg chce naszej bliskości. „Pan Jezus nam pokazuje: „Będę w środku w Tobie”. Wewnątrz. Odległość ujemna. To jest bliskość, którą daje Bóg. Tak nas karmi. […] To jest możliwe, […] ta bliskość z Bogiem przez Eucharystię, jak przyjmujemy Ducha.”

„Żyjąc tym, że jestem świątynią Boga, będziemy doświadczali po dniu, po dwóch, po trzech, jestem głodny Pana Jezusa” – dodaje ojciec Remigiusz. „Potrzebuję znowu do Komunii Świętej. Może będę miał ten głód codziennie. Ale nie obowiązek, tylko głód. Bo ja czuję w sobie, że ta moc Boża we mnie już się spożytkowała na kochanie drugiego człowieka. Już nie przeżywam tego w taki sposób, żeby wyciągnąć rękę do kogoś, kto mnie krzywdzi. Więc potrzebuję znowu pójść na ucztę, gdzie jest wszystko gotowe. Nakarmić się i znowu tak żyć. Nakarmić się i znowu tak żyć. Zobaczcie, to sprawia, że będziemy żyli Eucharystią nie dlatego że trzeba, że jest wymóg raz w tygodniu, że mam pójść do kościoła, tylko doświadczam wypalenia się, wypalającej się mocy Bożej we mnie. Trzeba Ją zasilić na nowo. Tak jak trzeba znowu zjeść. […] Bo On wszystko przygotował.”

„I to jest dynamika wiary, w którą wchodzimy, dynamika Eucharystii: cały czas wyczerpująca się Moc we mnie, której znowu łaknę i znowu łaknę.”

Eucharystia to najbliższe spotkanie z Bogiem jakiego możemy doświadczać na ziemi. Jednak Bóg do tego spotkania nas nie zmusza. „Wzywa na ucztę i czeka. To jest cecha miłości, cecha Boga, że On czeka.”

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii nasz rekolekcjonista podkreślił: „Nie ma Eucharystii bez Ducha Świętego. Nie ma świątyni Boga bez Ducha Świętego. I mogę być w taki sposób na Eucharystii, zewnętrzny, gdzie Duch Święty nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu: jestem na Eucharystii, wychodzę z Eucharystii. […] Nie zabieramy Cię ze sobą. Można w ten sposób, ale to jest właśnie ten brak szaty.”

„Ten strój coś pokazuje: mój bunt wobec wezwania Bożego. Zaglądam, przychodzę, ale nie oddaję się cały Bogu. Przyjmuję Eucharystię, ale Ona mnie nie przemienia, a nawet mówię Bogu: „Nie zgadzam się z tym, co proponujesz. Bo ja się muszę złościć. Bo ja muszę walczyć o swoje. Bo ja nie mogę być ostatni. Ja chcę kontrolować. To ja mam mieć władzę nad kimś. A Bóg uczy czegoś zupełnie innego. I to jest ten brak szaty. Niezgoda na Ducha Świętego. Na pokorną służbę. […] Na nasze „fiat”.

„Więc zachęcam żebyśmy tak na to spojrzeli, a jednocześnie tak patrzyli na każdą Mszę Świętą. Jestem po to, żeby stać się jak Jezus. Żeby przyjąć to kim On jest i tak jak On kochać.”

„W tym jest doskonała miłość. Być w Bogu tak bardzo, że jestem z Nim zjednoczony w tym, co On czuje do człowieka. Jakie ma pragnienia do człowieka. Wtedy nikogo nie skrzywdzę. Bo Bóg nie krzywdzi.”

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com