• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Ostatnio wspominaliśmy, że tegoroczne rozważania przygotuje ks. dr Andrzej Michalik, rektor WSD. Jak powiedział nam podczas rozmowy, w drugim roku V Synodu Diecezji Tarnowskiej skupimy się na Kościele na wzór Chrystusa.

W tym kontekście została przedstawiona propozycja realizacji hasła synodalnego podczas PPT 2019. Autor rozważań zwraca uwagę, że idea treści materiałów to autorstwo ks. Zbigniewa Szostaka, który zobaczył ten materiał w perspektywie 7 listów Apokalipsy do Kościołów w Azji Mniejszej – Parafia wspólnotą, w której żyje i działa Jezus, odpowiada hasłu synodu i temu co znajdujemy w tych 7 listach – wyjaśnia ks. dr Michalik. 
Autor rozważań zaznacza także, że celem przedstawienia materiałów jest pokazanie, że Chrystus dzisiaj troszczy się o swój Kościół, jest obecny w tych naszych małych wspólnotach parafialnych. 
Będziemy kolejno rozważać tematy konferencji, ukazujące szczególną rolę Jezusa w naszej wspólnocie Kościoła.
W tym roku towarzyszyć nam będą św. Jan, św. Paweł, św. Polikarp, Antypas, Lidia, bp Meliton, Epafras, św. Ignacy Antiocheński i oczywiście Maryja. Przejdziemy duchową pielgrzymkę ich miastami, zaczynając od Patmos, przez Efez, Smyrnę, Pergamon, Tiatyrę, Sardes, Laodyceę, Filadelfię, a na Świętym Mieście – Jeruzalem – kończąc. 
Niewykluczone, że znajdzie się miasto, w którym będziecie chcieli zatrzymać się na dłużej. A może jest tutaj patron „od zadań specjalnych” lub taki, do którego uciekacie się w codziennej modlitwie?

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com