• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Za nami piąty dzień XXXVII PPT. Jesteśmy już za połową. Coraz bliżej do Mamy. Co ważne, to już najwyższy czas na spowiedź dla pielgrzymów, którzy jeszcze nie skorzystali z tego daru. O możliwości pojednania się z Bogiem przypomniał w trakcie dzisiejszego kazania ks. bp Stanisław Salaterski.

Dziś przeżywaliśmy dzień poświęcony tajemnicy Eucharystii. Nie obyło się bez deszczu i zimnego wiatru. Msze Święte sprawowane były w Miechowie i Charsznicy.

 

Ksiądz biskup podkreślił, że „Eucharystia jest obecna w każdym momencie naszego życia i dbamy o to, by tak było - i chrzest, i pierwsza Komunia Święta, i ślub, i pogrzeb. Ale to musi znaleźć przełożenie w naszym osobistym zabieganiu, by Pan Jezus towarzyszył mi w życiu i był źródłem mocy i przeze mnie przemieniał świat i innych ludzi.”

Komunia Święta jest pokarmem na życie wieczne. Umocnieni Ciałem Chrystusa potrafimy przeciwstawiać się pokusom. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie Pana pod postacią chleba chociaż na każdej niedzielnej Eucharystii.

„Ale znowu zapytajmy: czy cenimy sobie tę możliwość bycia na Mszy Świętej niedzielnej? Czy staramy się w rodzinie tak motywować wzajemnie i zastąpić, i wyjść naprzeciw, aby każdy mógł w niej uczestniczyć? Czy staramy się o to, aby na Mszy Świętej w dzień powszedni, gdy jest tylko możliwość, być obecnym?”

„Uświadamiamy sobie, że i my jeszcze wiele możemy uczynić, aby tej świętości bardziej cześć oddać, aby ją uszanować, aby ją jeszcze bardziej przeżywać. Znakiem zwyczajnym może być troska o wystrój naszych świątyń, ołtarzy.” Trzeba nam dbać także o szaty liturgiczne. Warto zaproponować swoją pomoc księdzu proboszczowi. Wszyscy w parafii jesteśmy wspólnotą - mamy więc sobie wzajemnie pomagać.

Nie wymiar zewnętrzny przeżywania Eucharystii jest jednak najważniejszy. Większe znaczenie ma postawa naszego serca. „Mamy skarb, który jest dla budowania wspólnoty, który jest źródłem naszej duchowej mocy i nie korzystamy z niego, nie bierzemy Go do siebie, choć zaradni jesteśmy – dla doczesności. Dla wieczności może nie dość jednoznacznie, gorliwie i stale.” Nieraz trwamy bez łaski uświęcającej, pozbawiając się możliwości przyjmowania Ciała Chrystusa.

„Ksiądz Zbigniew mówił nam już kiedyś, żeby się przyglądać oczom Chrystusa, żeby tam szukać swego piękna. Matka Najświętsza przyglądała się swemu Synowi, ale i trwała blisko Niego, i dlatego jest taka piękna.” Uczmy się od niej.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com