• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych

< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

„W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.” J 1,4-5

Męka i śmierć Chrystusa wstrząsnęła wspólnotą Jego uczniów - zachwiała ich wiarę, podważyła nadzieję, pozostawiając pustkę i poczucie bezsensu. Jednakże spotkanie ze Zmartwychwstałym sprawiło, że ledwie tląca się nadzieja jaka pozostała w ich sercach, zapłonęła na nowo wielkim żarem nowego życia i apostolskiej gorliwości! Niech blask poranka Wielkanocnego rozświetla mroki i trudności zmagania się z ciemnością pandemii i wskazuje drogę do zwycięstwa. Trwając we wspólnocie czcicieli bl. Karoliny, zapewniamy o codziennej modlitwie w Jej sanktuarium i prosimy o zdrowie i siły dla każdego z was.

Życzy wraz z modlitewną pamięcią
Dyrektor PPT - Ks. Zbigniew Szostak

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com