Drukuj
poniedziałek, 08, luty 2016

Grafiki do pobrania:

Plakat XXXVII PPT

Dokumenty dla Sekretariatów Grup:

Charakterystyka grupy - wzór
Lista uczestników PPT - wzór
Statystyka grupy - wzór
Mapa szlaku PPT

Dokumenty związane z konkursami:

Metryczka "Konkursu na plakat XXXVIII PPT" - wzór

Materiały związane z XXXI PPT:

Tematyka poszczególnych dni XXXI PPT - ks. Janusz Adamczyk

Materiały związane z XXXII PPT:

Informator XXXII PPT

Materiały związane z XXXIII PPT:

Rozważania i intencje na XXXIII PPT - ks. Artur Ważny

Inne dokumenty:

Zgoda rodzica na udział w warsztatach scholi PPT
Proponowana lista leków