Drukuj
poniedziałek, 08, luty 2016

Od 2007 roku Caritas działający przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózki w Zabawie, współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i rekomenduje oraz dopłaca swoją część do stypendiów w ramach programu stypendiów pomostowych udzielanych przez Fundacje Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Caritas przy Parafii Zabawa uczestniczy w realizacji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Fundacja finansuje stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej rodziny.

Prosimy tekst przeczytać uważnie gdyż w ubiegłym roku wielu składających dokumenty nie wykazało się zdolnością czytania tekstu ze zrozumieniem.
W przypadku większej ilości wniosków o udzielonej rekomendacji przez Naszą organizację decydować będzie:

- zaangażowanie w rozwój kultu bł. Karoliny
- uczestnictwo w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej

Więcej informacji na ten temat tutaj.