Drukuj
sobota, 17 sierpień 2019

Pierwszy dzień XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej już za nami! Dopisała pogoda, dopisali pielgrzymi. O godzinie 6.30 wspólnie zgromadziliśmy się na Mszy Świętej. Po jej zakończeniu i krótkiej przerwie na posiłek pątnicy wyruszyli w drogę. Kurs na Jasną Górę obrali też księża biskupi: Stanisław Salaterski i Mirosław Gucwa. Wychodzących z Tarnowa pozdrawiali mieszkańcy miasta oraz ks. bp ordynariusz Andrzej Jeż.

W kazaniu pasterz naszej diecezji nakreślił powody wyboru pielgrzymkowego czasu z Bogiem: „Każdy postęp przynosi radość. Dlatego wyruszamy w drogę. Pragniemy rosnąć. Rosnąć mocą Bożej łaski, aby rozwijały się w nas talenty, dary, zdolności, umiejętności, cnoty. Pragniemy także, aby rósł Kościół – i wewnętrznie, przez świętość Boga, którą przyjmujemy, i także zewnętrznie, przez rozwój parafii, rozwój struktur kościelnych, przez zwiększającą się liczbę wiernych.

W świetle trwającego w naszej diecezji synodu, biskup Andrzej nawiązał do zawartego w Dziejach Apostolskich opisu wspólnoty pierwotnego Kościoła. Podkreślił również ogromną wagę jedności: „Kochani, bardzo ważne jest to, abyśmy uświadomili sobie, że wędrujemy razem w Kościele jako wspólnota uczniów, wspólnota osób głęboko wierzących.”

Kościół zasadza się na trzech fundamentach: trwaniu w nauce apostołów, we wspólnocie oraz w łamaniu chleba. Istotne jest więc przekazywanie wiary kolejnym pokoleniom oraz angażowanie się w życie i rozwój parafii, Kościoła. Przede wszystkim jednak trzeba nam wspólnie uczestniczyć w Eucharystii. W niej bowiem Chrystus dzieli się z nami samym sobą.

„Na szlaku pielgrzymim – to pielgrzymi podkreślają – jesteśmy otwarci na siebie, jesteśmy życzliwi. Uśmiech, dobre słowo, wsparcie – ta pielgrzymka powinna trwać całe nasze życie, powinniśmy w ten sposób odtwarzać Eucharystię, gdzie Chrystus daje nam całkowicie siebie.”