• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

„Dzisiaj dzień szczególny, bo dzień, w którym uświadamiamy sobie, że dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa głoszeniem Ewangelii, męką i śmiercią na krzyżu, i zmartwychwstaniem jest dostępne dla każdego z nas dzięki kapłaństwu – posłudze służebnego kapłaństwa, do którego Bóg powołuje tych, których sam chce, którym daje łaskę i pomoc, aby rozeznali to marzenie Pana Boga o ich życiu, aby wiernie z nim współpracowali i wytrwali, ofiarując swoje życie Bogu i drugiemu człowiekowi miarą miłości, którą najpełniej pokazał Jezus Chrystus swoją nauką, krzyżem i obecnością pośród nas w znaku Eucharystii i w innych formach także.”

Zgodnie ze słowami księdza biskupa Salaterskiego przeżywaliśmy dzisiaj dzień powołaniowy. Przed Mszami Świętymi kilka słów do pielgrzymów mieli okazję wypowiedzieć przedstawiciele wspólnot zakonnych i świeckich, tegoroczni neoprezbiterzy, a także przedstawiciele seminarium duchownego w Tarnowie. Wędrowanie w grupach było także okazją do dzielenia się świadectwami rozeznawania swojego powołania.

W kazaniu ks. bp Stanisław mówił przede wszystkim o roli kapłanów i konieczności wspierania ich przez wiernych. „W tej posłudze spełnia się ich duchowe ojcostwo – rodzenie do życia nadprzyrodzonego, troska o rozwój tego życia, jego wzrost, odpowiedzialność za jego kształt, owocowanie. A wszystko to czynione przede wszystkim z miłości Pana Boga i drugiego człowieka. I to daje spełnienie, to daje poczucie bycia potrzebnym, to daje radość i dumę na podobieństwo tej, którą przeżywają rodzice.”

„Zadaniem kapłanów jest nie tylko być szczęśliwym i czuć się wyróżnionym łaską powołania, ale nie zmarnować tego daru, ale wytrwać w nim. Wytrwać aż do końca. Być żyjącym pomimo doświadczania i ludzkich słabości, i przeciwności ze strony świata. Staramy się to czynić, żyjąc jako wspólnota, czując się odpowiedzialni jeden za drugiego, modląc się za siebie wzajemnie, dyskutując, reformując nie tylko innych, ale i szukając sposobów na siebie, by to, co dobre, co Boże, w nas zaowocowało, zajaśniało pełnym blaskiem.”

„Ale powołanie, które jest wielkim darem i pomocą w drodze do zbawienia dla wszystkich, do których jesteśmy posłani, a więc świeckich sióstr i braci, to także zadanie dla wspólnoty Kościoła, dla wspólnoty parafii, w której konkretny kapłan posługuje, żyje, dojrzewa do świętości, stara się pełnić swoją misję. To współdziałanie, ta odpowiedzialność, ta troska tych wspólnot na różny sposób może się wypowiadać albo powinna się wypowiadać.”

Pielgrzymkowy kaznodzieja wskazał na trzy wymiary naszej odpowiedzialności za powołania. Po pierwsze trzeba nam wspierać rozeznawanie powołania. Nie odradzać, nie obiecywać, ale towarzyszyć modlitwą. Następnie istotną sprawą jest współpraca z księżmi w parafiach. Trzeci wymiar to bycie razem z kapłanami. Znamy naszych księży – ich słabe i dobre strony. Skupmy się na dobrych i przy ich pomocy budujmy Królestwo Boże. Nie szukajmy sposobu, by donieść na księdza. Módlmy się za kapłanów, nawiązujmy z nimi przyjaźnie, żyjmy we wspólnocie. „Pomóc, być – to nas dotyczy. To my razem mamy w takim klimacie Pana Boga uwielbiać, a kapłan wtedy czuje się potrzebny, a wtedy jesteśmy rodziną, a wtedy i parafia jest wspólnotą uczniów Chrystusa, bo wszyscy nimi przecież jesteśmy.”

„Trzeba abyśmy nawet gdy słyszymy o jednym czy drugim błędzie tego czy owego kapłana, czasem rozpowszechnianym i wyolbrzymianym nieprawdziwie i niesłusznie, nie tracili wiary, że skoro Pan Bóg da mi łaskę powołania, to pomoże ją spełnić, bo chce bym był świętym kapłanem, bym był współpracownikiem Jezusa Chrystusa, by godnie swoją misję pełnił. I dlatego nie lękam się.”

„Cieszymy się w tym roku, że w diecezji być może około 30 młodych ludzi rozpocznie naukę w seminarium na pierwszym roku. Cieszymy się, że ta wielka modlitwa całego Kościoła i wielu was i ofiary podejmowane taki widoczny owoc dla nas przynoszą. Ale trwamy w tej modlitwie nadal, bo ciągle są w Polsce diecezje, w których kolejny rok nie ma żadnego kleryka na pierwszym roku albo jest dwóch, albo czterech.

Ksiądz biskup dodał: „Dzisiaj mamy w liturgii także święto Matki Bożej Królowej. Jej królowanie polegało na służbie, na niesieniu Chrystusa, gdzie Duch Święty, gdzie serce posłało. Powierzmy jej wszystkich kapłanów i tych, którzy czują powołanie w sercu, by w jej duchu, za jej przyczyną, podołali wyzwaniom jakie stawia czas, natchnieniom jakie Duch Święty budzi w ich sercach i sprawiali, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa, dzięki ich ofierze, posługiwaniu w życiu każdego z nas wydaje błogosławione owoce.”

„Zaufajmy. Niech Duch Święty, niech Bóg kieruje Kościołem, a wtedy będzie dobrze.”

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com