Drukuj
poniedziałek, 26 sierpień 2019

XXXVII Piesza Pielgrzymka Tarnowska przechodzi już do historii. Pan Bóg działał na niej przez ludzi. A było ich naprawdę dużo. Liczba wszystkich pielgrzymów to aż 8130. Część A liczyła 3585 osób. Część B była większa. Pielgrzymowało w niej 4845 osób. Najliczniejsze okazały się grupy numer dziewiętnaście (475 pątników) w części B oraz dwanaście (302 pątników) w części A.

Najmłodszym pielgrzymem w części A był czteromiesięczny Staś z grupy ósmej, a w części B pięciomiesięczna Gabrysia z grupy czternastej. Najstarszymi pątnikami byli natomiast brat Stefan z grupy 9/10 (cz. A – 86 lat) oraz brat Franciszek z grupy siedemnastej (cz. B – 84 lata). Po raz 25. pielgrzymowało 26 osób. W części A było ich 14, a w części B – 12. Z kolei po raz 37. na szlak wybrało się 5 osób: trzy w części A, jedna w części B oraz ks. dyrektor Zbigniew Szostak.

W tym roku ksiądz biskup Stanisław pobłogosławił w czasie pielgrzymki cztery związki małżeńskie. Zawarli je w części A: Paweł i Małgorzata z grupy 7. oraz Adrian i Katarzyna z grupy 12. W części B natomiast: Krzysztof i Anna z grupy 14. oraz Łukasz i Kinga z grupy 19.

Na pielgrzymi szlak, według liczby wydanych legitymacji funkcyjnych, wyruszyło 164 księży, 11 neoprezbiterów, 11 diakonów, 50 kleryków, 44 siostry zakonne oraz 2 braci zakonnych. Swoją pracą służyły również 82 osoby odpowiedzialne za aprowizację, 52 kierowców, 85 kwatermistrzów, 7 lekarzy, 95 pielęgniarek, 20 pomocników medycznych, 216 porządkowych, 2 ratowników medycznych i 55 osób zrzeszonych w sekretariatach poszczególnych grup.

Dziękujemy Panu Bogu za każdego i każdą z was! Do zobaczenia za rok