• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Kilka słów o tym, co będziecie mogli usłyszeć na tegorocznej PPT.

Materiały formacyjne na tegoroczną pielgrzymkę przygotował ks. dr Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego tarnowskiej kurii. Doświadczeni pielgrzymi mogą go kojarzyć jako ojca duchownego XXXIV PPT. Konferencje skupiają się na istocie Eucharystii, tłumacząc zarazem nazwy jakimi się Ją określa (np. Ofiara pochwalna). Każda z nich rozpoczynać się będzie fragmentem Pisma Świętego. Nie zabraknie też przykładów z życia wziętych, które pomogą nam łatwiej przyswoić usłyszane treści.

Nowością będą poznawane codziennie przez pątników cuda eucharystyczne z całego świata. Zastąpią one tradycyjny punkt pielgrzymkowego programu jakim jest „Postać dnia”. Ujmując to w dwóch słowach: będzie ogień. Ogień Ducha Świętego oczywiście. A żebyście nie musieli wierzyć nam na słowo, przed wami krótki fragment jednej z konferencji:

Jest jeszcze jedna, naprawdę najważniejsza rzeczywistość, do której ostatnio chyba zbytnio się przyzwyczailiśmy. To Msza Święta – Najświętsza Ofiara Chrystusa. Być może Bóg pozwolił na chwilę zamknąć drzwi naszych świątyń i ograniczyć nasz udział we Mszy Świętej, żeby trochę nami potrząsnąć. Jakby chciał nam powiedzieć: „Pokochałem was! W Eucharystii dałem wam samego siebie. Nie można dać już nic więcej. Dlatego obudźcie się! Doceńcie ten bezcenny dar, który wam dałem. Zacznijcie go traktować z należną czcią”. Być może przez tę pandemię i wynikające z niej ograniczenia Bóg chce zadać nam pytanie o to, jak szanujemy ten bezcenny dar. Pyta o to każdego z nas. Pyta mnie i Ciebie: „Jakie znaczenie ma dla Ciebie Msza Święta i obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie?”.

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com