• Wspólnota
  8 tys. pielgrzymów
 • 9 dni
  rekolecji w drodze
 • 215 km
  pielgrzymiego szlaku
 • droga
  do świętości
 • 25
  grup pielgrzymkowych
< >
Trasy
Zapisy na Pielgrzymkę
Aplikacja aPPT
Regulamin konkursu
Grupy Pielgrzymkowe

Mamy dla Was klika słów od ks. bpa Artura Ważnego, który pracuje nad materiałami formacyjnymi na tegoroczną PPT:

Izrael jest w niewoli faraona w Egipcie.
Egipt jest symbolem grzechu.
Faraon symbolem szatana.

Bóg postanowił zadziałać. Nakazał Izraelitom przez Mojżesza krwią baranka naznaczyć drzwi domów. Ojcowie Kościoła prawie bez wyjątku widzą tu literę T – tau, w kształcie krzyża. Każdy z nas tak został naznaczony podczas chrztu. Od tego momentu Izrael nie należał już do Egiptu, należał do Boga. Od momentu chrztu nie należysz już do szatana i grzechu, należysz do Chrystusa. Jeżeli grzech i szatan wciąż chcą wedrzeć się w nasze życie, to znów musi się dokonać „pascha”, to znaczy Bóg musi jeszcze raz zadziałać. Kiedy jest mowa o działaniu Boga użyte jest w Biblii słowo „pesach”, a kiedy jest mowa o przejściu przez Egipt anioła niszczyciela, to mowa jest o „patah”. „Pesach” i „patah”. Bóg dokonuje paschy – „przejścia”, a dokładniej „skacze”! Bóg niejako „skacze”, przeskakuje nad domami Izraelitów i rozciąga nad nimi namiot ochronny, broni ich przed zniszczeniem. Bierze ich w swoją opiekę i nie pozwala niszczycielowi wejść do tych domów, bo słowo „patah”, które odnosiło się do niszczyciela, znaczy „wchodzić”. Bóg chronił domy Izraelitów, stał niejako na progu drzwi, naznaczonych krwią baranka i zło nie miało możliwości wejścia do środka. Kiedy przyjmujesz Komunię świętą podczas liturgii, Bóg w Chrystusie znów przeskoczy, tym razem nad twoim życiem, będzie twoją Paschą, rozciągnie nad tobą swój namiot ochronny, będzie stał na progu twoich drzwi – ust, naznaczonych Krwią Chrystusa Baranka - i będzie cię strzegł, by grzech nie mógł nad tobą panować i cię zniszczyć! Wierzący uczestniczy w liturgii, ale często ona nie przemienia jego problemów, trudności, codziennych moralnych i życiowych wyborów. Nie wpływa zasadniczo na myślenie, słowa, decyzje, postawy. Dzieje się niejako obok życia, jest jednym z życiowych wydarzeń, elementem rytuału, kultury, zwyczaju. Nie integruje, nie łączy, nie scala wiary i życia człowieka, a tym właśnie powinna być liturgia, zwłaszcza centralne wydarzenie roku liturgicznego – Liturgia Liturgii, czyli Triduum Sacrum. Podczas pielgrzymki chcemy pokazać analogię, czyli związki poszczególnych wydarzeń z historii zbawienia z naszym konkretnym życiem, tu i teraz. Katechezy podczas pielgrzymki mają przypomnieć nam o tym, że sakramenty, liturgia, a zwłaszcza liturgia Triduum Sacrum, niosą w sobie te same wydarzenia, które miały miejsce w historii zbawienia, od samego jej początku, czyli od stworzenia. Chodzi o rozpalenie twojej wiary w to, że kiedy celebrujemy Święte Triduum Paschalne, zawiera się w nim cała historia zbawienia, która swój szczyt znalazła w męce, śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa. Kiedy celebrujemy liturgię Triduum te wydarzenia uobecniają się, to znaczy dokonują się w tobie i w twoim życiu, w życiu Kościoła. Bóg działa tak samo realnie i skutecznie dzisiaj, by przywrócić nam utraconą z Nim relację, a dokonuje się to w sposób najskuteczniejszy w liturgii. Bóg działa na wszystkich etapach historii zbawienia, wciąż kocha, stwarza, daje obietnice, wyzwala, pamięta, zbawia, mieszka, sądzi, przebacza, zawiera przymierze, uzdrawia, wskrzesza, błogosławi, wzrusza się, obejmuje, przytula do policzka, posyła i tak dalej. Wiara w wyzwolenie z niewoli egipskiej niesie w sobie nadzieję na wyzwolenie z twojej niewoli grzechu przez paschę Chrystusa. Podczas liturgii mogę doświadczyć śmierci mojego grzechu, dzięki śmierci Chrystusa i przyjąć Jego zmartwychwstanie w moim życiu. To dzisiaj Jezus przebacza mi moje grzechy, to dzisiaj słyszę z Jego krzyża słowa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią…”, to dzisiaj zawiera On ze mną przymierze miłości, to dzisiaj mówi: „Chodźcie pracować do Mojej winnicy”. Liturgia daje nam absolutną pewność, że to, co wydarzyło się w przeszłości, wydarzy się w naszym własnym życiu, w twoim życiu osobistym przez wiarę. Tajemnica życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, którą celebrujemy w sakramentach, w liturgii, zwłaszcza w liturgii Triduum Sacrum, jest tak naprawdę tajemnicą życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa we mnie i w moim życiu. Chrystus jest naszą Paschą dzisiaj!

Real time web analytics, Heat map tracking

Partner Pielgrzymki

Do pielgrzymki pozostało:

Kontakt

Centrum Organizacyjne
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
Zabawa 2
33-133 Wał-Ruda
tel. (014) 678-14-48
pptarnowska@gmail.com