Polityka prywatności aplikacji mobilnej

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „aPPT – Aplikacja Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej”, zwanej dalej „Aplikacją”.
  2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez Piesza Pielgrzymka Tarnowska, ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Podczas używania Aplikacji mogą być zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego, w celu wysyłania powiadomień do użytkownika.
  4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://pielgrzymkatarnowska.pl