Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej

Centrum Organizacyjne Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej

33-340 Stary Sącz, ul. Papieska 10
tel. +48 787 555 585
Numer konta bankowego: 
09 1020 3453 0000 8302 0352 3115 
Piesza Pielgrzymka Tarnowska 
ul. Papieska 10  
33-340 Stary Sącz

Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej

Ks. Paweł Broński
33-340 Stary Sącz, ul. Papieska 10 
tel. +48 787 555 585 
dyrektor@pielgrzymkatarnowska.pl

Przewodnicy grup

1. Najśw. Maryja – ks. Marek Wojak 
tel.: 792 675 918

2. św. Franciszek – ks. Stanisław Łukasik 
tel.: 661 868 340

3. św. Albert – ks. Sebastian Ligęska 
tel.: 796 625 637

4. św. Wincenty- ks. Michał Radziwił 
tel.: 512 102 527

5. św. Florian – ks. Grzegorz Sroka 
tel.: 504 789 115

6. bł. Maria Teresa Ledóchowska – ks. Jakub Misiak 
tel.: 887 798 234

7. św. Józef – ks. Mateusz Wojcieszak 
tel.: 514 252 157

8. św. Stanisław – ks. Łukasz Polniaszek 
tel.: 512 549 049

9. św. Maksymilian – ks. Marcin Górski 
tel.: 505 560 214

11. św. Jadwiga – ks. Rafał Jagoda 
tel.: 668 603 202

12. św. Michał – ks. Zygmunt Ogórek 
tel.: 609 527 634

13. św. Dominik – ks. Paweł Kasperowicz 
tel.: 666 252 988

14. św. Świerad – ks. Rafał Łukasik 
tel.: 600 811 643

15. św. Jacek – ks. Tomasz Koźbiał 
tel.: 512 688 634

16. św. Szymon – ks. Rafał Mirosławski 
tel.: 606 112 375

17. św. Rafał – ks. Rafał Mirosławski 
tel.: 606 112 375

18. św. Wojciech – ks. Rafał Mirosławski 
tel.: 606 112 375

19. św. Kinga – ks. Stanisław Kłyś  
tel.: 607 991 331

20. św. Kazimierz – ks. Bartłomiej Musiał 
tel.: 690 378 764

21. bł. Karolina – ks. Marcin Kurmaniak 
tel.: 506 603 976

22. św. Małgorzata – ks. Sylwester Pustułka 
tel.: 514 981 628

23. św. Jan Kanty – ks. Marcin Niwa 
tel.: 880 870 734

24. św. Klemens – o. Artur Pruś CSsR
tel.: 511 978 683

25. św. Just – ks. Damian Pitwor 
tel.: 506 841 122

26. św. Katarzyna – ks. Paweł Łebski 
tel.: 507 602 277

Administratorzy serwisu PPT

pptarnowska@gmail.com