Na pielgrzymce ślub może brać każdy, nawet gdy nie był jeszcze pielgrzymem, pod warunkiem, że będzie w tym roku przykładnie pielgrzymował.
Wszystkie formalności, nowożeńcy załatwiają w parafii panny młodej – tak każe tradycja – można także u pana młodego, jak zezwala prawo. Aby można było pobłogosławić ślub na pielgrzymce, nowożeńcy są zobowiązani załatwić przed pielgrzymką wszelkie formalności w swojej parafii i dostarczyć odpowiednie dokumenty (delegację i dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego!!!) do Zabawy lub Okulic (miejsca gdzie są Msze św. ślubne). 
Nowożeńcy winni zgłosić się do ks. Przewodnika grupy z którą pielgrzymują i poinformować go o planowanym ślubie w grupie, najpóźniej podczas spotkania przygotowującego do PPT (lepiej wcześniej np. pod koniec czerwca).Ksiądz Przewodnik przed pielgrzymką (do 15 VIII) informuje Dyrekcję Pielgrzymki o ślubie w grupie.
W razie jakiejś wątpliwości zawsze można dzwonić do Dyrekcji PPT.