„Chrystus naszą Paschą” to hasło 40. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2022 r. Eucharystią o godz. 6:30 sprawowaną na Placu Katedralnym w Tarnowie.

Na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską można zapisywać się od połowy czerwca do 17 sierpnia. Każdy może się zapisać w swojej parafii (do końca lipca w kancelarii parafialnej) lub na spotkaniu organizowanym przed pielgrzymką u księdza przewodnika danej grupy.

Osoby spoza diecezji tarnowskiej mogą kontaktować się z sekretariatem PPT, który skieruje bezpośrednio do księdza przewodnika wybranej grupy.

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone przez księży przewodników w miejscach organizacji poszczególnych grup. Przed wyjściem PPT zorganizować spotkanie, rozdać legitymacje, uzgodnić wyjazd, omówić program na poszczególne dni.

Koszt pielgrzymki – 150 zł od osoby dorosłej. Trzeba jeszcze doliczyć dojazd w zależności od odległości. Koszt w danej grupie ustala ks. Przewodnik.

Zniżki:

  • każde dzieci (szkoła podstawowa i młodsze): 75 zł,
  • trzecia (i kolejna) osoba z rodziny: 100 zł